Loading Pasākumi

« Visi pasākumi

 • Šis pasākums ir noticis. Sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt video ierakstu, vai skatiet citus aktuālos pasākumus.

Situāciju praktiski skaidrojumi: darba samaksas aprēķini, darba laiks, atvaļinājums, slimības nauda, ieturējumi

23.07.2024 | 14:0016:00

Situāciju praktiski skaidrojumi: darba samaksas aprēķini, darba laiks, atvaļinājums, slimības nauda, ieturējumi, Laila Kelmere, Baiba Grandāne

Darba samaksa ir viens no svarīgākajiem aspektiem ikviena uzņēmuma darbībā, jo tā tieši ietekmē darbinieku motivāciju, apmierinātību un uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Kādi ir vispopulārākie jautājumi un neskaidrības attiecībā uz darba samaksas aprēķināšanu? Nozares ekspertes Laila Kelmere un Baiba Grandāne sniegs praktiskus skaidrojumus un risinājumus pilnam darba samaksas aprēķināšanas ciklam, sākot no darbinieka pieņemšanas darbā līdz tā atlaišanai.

PIETEIKTIES

Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs BIZNESA EKSPERTS” (mācību iestādes reģ. nr. 3361802509).

Lektori

 • Laila Kelmere, LNKA sertificēta nodokļu konsultante, praktizējoša grāmatvede, LBTU un EKA viesdocente, GFK docente
 • Baiba Grandāne, LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle

Norise

 • Datums: 23.07.2024.
 • Laiks: 14:00-16:00.
 • Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma.

Reģistrācija pasākumam ir obligāta.

Saturs

 1. Darbinieku pieņemšana / atlaišana: 
 • VID vidējās darba samaksas kontrole pa nozarēm un reģioniem: kas jāzina pirms pieņem darbā darbinieku?
 • darbinieks apvieno vairākus amatus: kādu profesijas kodu noradīt darba līgumā / ziņās VID?
 • nav laicīgi nodotas ziņas VID EDSā par darbinieka pieņemšanu / atlaišanu: kādas sekas? 
 1. Darba laika uzskaite:
 • virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās: kā pareizi atspoguļot darba tabelē, ja darba dienā vienlaicīgi iekrīt šie parametri?  
 • darbs pēc grafika: cik bieži drīkst mainīt grafiku? vai pastāv gadījumi, kad nedrīkst mainīt grafiku? 
 • summēts darba laiks: kādas ir virsstundu normas? kā rīkoties, ja normas ir pārsniegtas?  
 • akorda darbs: kā uzskaitīt darba laiku?  
 • virsstundas kompensācija ar brīvdienām: vai ir iespējama bez papildus apmaksas? 
 1. Darba samaksas aprēķins:
 • darbs nepilnā darba slodzē: kā pareizi veikt aprēķinu, ja ir amata alga, summēts darba laiks, akorda darbs?
 • avansa atlikuma pārsniegums: kādu summu neto / bruto jāpieskaita klāt pie algas? 
 • komandējuma dienas naudas pārsniegums: kā pareizi aprēķināt? 
 • darbinieka pašpatēriņš: vai jāpieliek klāt pie algas?     
 1. Amatu apvienošana, atstādīšana no amata: 
 • darba grafiks: kā pareizi uzradīt darbinieka nodarbinātību vairākos amatos vienlaicīgi?  
 • darba tabele: vai jāveido atsevišķas tabeles? 
 • VID uzraudzība: kā pieradīt, cik darbinieks nostrādāja katrā amatā, ja likmes atšķiras?
 • kā pareizi aprēķināt vidējo izpeļņu amatu apvienošanas gadījumos?
 • darbinieka atstādināšana: kādos gadījumos drīkst nemaksāt atstādināšanas kompensāciju? 
 1. Slimības lapas:
 • slimības lapu apmaksas kārtība: atvaļinājumos, svētku dienās, darbinieka brīvdienās
 • slimības lapu normas:  kādos gadījumos ir jāmaksā virs normas? 
 • slimības lapas apmaksa: ja darbinieks strādā nepilno slodzi,  akorda darbā
 • slimības lapas aprēķins: kāda būs vidēja izpeļņa, ja darbinieks nav nostrādājis 6 mēnešus?   
 1. Atvaļinājumi:
 • atsaukšana no atvaļinājuma: vai darbiniekam ir jāmaksā kompensācija un atsaukšanas izmaksas (ceļa izdevumi, viesnīca utt.)? 
 • atvaļinājumu izmaksas normas: vai normatīvie akti nosaka prasības atvaļinājuma naudas apmēram?
 • atvaļinājumu kompensācijas: vai jāizmaksā tikai pie darbinieka atlaišanas?    
 1. Algas ieturējumi:
 • ieturējumu normas: gadījumi, kad nav vajadzīga darbinieku piekrišana
 • avansa norēķinu debeta atlikumi: vai drīkst ieturēt pilnā apmērā? 
 • pārmaksāta alga: vai drīkst ieturēt tikai ar darbinieka piekrišanu?
 • darba devēja zaudējumi: iztrūkums, zudumi, zādzība – maksimālas normas
 • darbinieka pašpatēriņš: vai drīkst ieturēt no algas un kādos apjomos? 
 1. Praktiskie padomi un ieteikumi par darba samaksas aprēķinu.

 

PIETEIKTIES

Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs BIZNESA EKSPERTS” (mācību iestādes reģ. nr. 3361802509).

Detaļas

Datums:
23.07.2024
Laiks:
14:00 – 16:00
Kategorijas:
Pieteikuma saite:
https://web.manakabata.lv/checkouts/1e628b7f

Vieta

Tiešsaistē

Organizatori

Biznesa Konsaltinga Grupa
MANAKABATA.LV