Rokasgrāmatas

Rokasgrāmatas – noderīgas vadlīnijas un ieteikumi gan grāmatvedības, darba tiesību un personāla vadības speciālistiem, gan uzņēmējiem un vadītājiem, kas vēlas sekot labās prakses piemēriem un standartiem. Tās palīdzēs veiksmīgi risināt ikdienas izaicinājumus un uzlabot uzņēmuma darbību, iegūstot nozares zināšanas un pārņemot profesionāļu pieredzi.

Mūsu aktuālās rokasgrāmatas:

Grāmatvedības rokasgrāmatas sniedz visaptverošu izpratni par finanšu un grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem, gada pārskatu un uzņēmuma budžeta, finanšu naudas plūsmas sastādīšanu. Tajā var atrast gan pamata principus, gan sarežģītu grāmatvedības uzdevumu risinājumus, gan praktiskus piemērus un to skaidrojumus.

Darba tiesību rokasgrāmatas apkopo visu, kas saistīts ar darba attiecībām un darbinieku tiesībām un pienākumiem. Tajā ietilpst Darba likuma un noteikumu skaidrojumi par darba līgumiem, atalgojumu, prēmijām, piemaksām, atvaļinājumiem, darbinieku atlaišanu, kompensācijām, ieturējumiem, slimības lapām, pabalstiem un citām saistītām tēmām.

Personāla vadības rokasgrāmatas sniedz praktiskus padomus un instrumentus, lai efektīvi pārvaldītu darbaspēku. Tajā ir ieteikumi par darbinieku atlasi, motivāciju, saliedēšanas pasākumiem, visāda veida apmācībām, darba drošību, darba vidi, darba kārtības noteikumiem.

Riska vadības rokasgrāmatas sniedz visaptverošu izpratni par uzņēmuma riskiem un to pārvaldību, tostarp sankciju ievērošanu, naudas atmazgāšanas novēršanu un nodokļu atbilstību. Tajā var atrast gan pamata principus, gan detalizētus risinājumus dažādiem riska vadības uzdevumiem, kā arī praktiskus piemērus un to skaidrojumus.