Grāmatojumu špikeri

Grāmatojumu špikeri – grāmatojumu skaidrojumi, instrukcijas, apraksti un paraugi grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un uzņēmējiem ikdienas grāmatvedības kārtošanai un grāmatojumu veikšanai.

Grāmatvežu špikeru komplekta saturs:

 • Kontu plāns
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 • Bilances aktīvs
  • Nemateriālie ieguldījumi
  • Pamatlīdzekļi
  • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
  • Krājumi
  • Debitori
  • Īstermiņa finanšu ieguldījumi
 • Bilances pasīvs
  • Pašu kapitāls
  • Uzkrājumi
  • Kreditori
 • Citi grāmatojumu špikeri

Abonē platformu, lai piekļūtu grāmatojumu špikeriem.

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play