MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Kaspars Rācenājs: darba strīdi – aktuālā tiesu prakse 2024


Apmācību vebināra “Darba strīdi: aktuālā tiesu prakse strīdos starp darbinieku un darba devēju” ietvaros, ko vadīs Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, tiks izskatītas tādas tēmas kā šī brīža aktuālie strīdu gadījumi, to risināšana tiesu praksē, iespējas strīda situāciju noregulēšanā pirms tiesas procesa.

“Darba strīdi: aktuālā tiesu prakse strīdos starp darbinieku un darba devēju” ir viens no MANAKABATA.LV ikmēneša apmācību vebināriem, kas ir pieejams MANAKABATA.LV platformā reģistrētiem lietotājiem ar aktīvo maksas abonēšanas periodu.

Eksperts Kaspars Rācenājs dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem, kā risināt strīdus starp darba devējiem un darba ņēmējiem darba attiecību gaitā.

 1. Aktuālā tiesu prakse: 
  • Vai mobinga gadījumā darbiniekam ir līdzīga aizsardzība kā diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma gadījumā?
  • Vai darba devējs drīkst darbiniekam uzteikt darba līgumu uz šī pamata arī tad, ja darbinieks nepilda likumus vai MK noteikumus, kas regulē viņa pienākumus darbā?
  • Vai valdes loceklim ir tiesības uz kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu?
  • Atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņas priekšnosacījumi?
  • Konkurences ierobežojums pēc darba tiesiskajām attiecībām.
  • Kolektīvā interešu un tiesību strīdu nošķiršana.
  • Ko darīt darba devējam, ja darbinieks zaudējis darba devēja uzticību, ārpus darba laika un pienākumiem veiktu darbību dēļ?
  • Citas būtiskas atziņas, kas saistītas ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
 2. Atbildes uz jautājumiem

MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri