MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Sandra Dzerele: 2023. gada pārskata sagatavošana


Apmācību semināra “2023. gada pārskata sagatavošana: aktualitātes un problēmjautājumie ietvaros, ko vadīs Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA “Sandra Dzerele un partneris” partnere un kas notiks klātienē Grand Hotel Kempinski Rīga, tiks izskatīta tēma par 2023. gada pārskata sagatavošanu. Eksperte dalīsies, kādas ir atšķirības 2023. gada pārskata sagatavošanā no iepriekšējā gada pārskata, aplūkos finanšu posteņus, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, skaidros par dividenžu uzskaitē pieļautajām kļūdām, nesakritībām un labojumiem un to korektu atspoguļošanu gada pārskatā.

Gada pārskata sagatavošana

Semināra norise 07.02.2024. plkst. 13:00-17:00.
Grand Hotel Kempinski Rīga, Aspazijas bulvāris 22, konferenču zālē.

Iespējams piedalīties KLĀTIENĒ vai ATTĀLINĀTI (tiešsaistē).

MANAKABATA.LV platformas abonentiem ir īpaši nosacījumi.

Eksperte dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem un atbildēs uz jautājumiem saistībā ar 2023. gada pārskata sagatavošanu kvalitatīvi.

Apmācību semināra saturs

I. SEMINĀRS

 1. Kādas atšķirības ir 2023. gada pārskata sagatavošanā no iepriekšējā gada pārskata?
 2. Finanšu pārskata jomas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība
  • Pamatlīdzekļu sākotnējā uzskaite un tālākā novērtēšana
  • Krājumu pašizmaksas uzskaite un inventarizācijas datu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē
  • Specifisku krājumu inventarizēšana
  • Krājumu zudumu pareiza notikšana un ar to saistītie nodokļu riski
  • Debitoru novērtēšana, atlikumu salīdzināšana, uzkrājumu veidošana un 2023.gada UIN bāzē iekļaujamās uzkrāto nedrošo parādu summas
  • Ilgtermiņa vai īstermiņa saistības, kritēriji, kas nosaka pareizu saistību klasifikāciju finanšu pārskatā
  • Kreditori likvidēti, noilguši, norakstīti, atteikums no prasījuma tiesībām => informācija finanšu pārskatā?
 3. Dividendes un ar to uzskaiti pieļautās kļūdas
 4. Kļūdu, nesakritību un labojumu korekta atspoguļošana gada pārskatā
 5. Kritēriji pēc kuriem jāsagatavo 2023. gada pārskats
 6. Kritēriji pie kuriem nepieciešams zvērināta revidenta ziņojums
  • Revīzija
  • Ierobežotā pārbaude

II. DISKUSIJA: zvērināta revidenta kļūdu un problēmjautājumu apkopojums, ieteikumi to risināšanai

III. ATBILDES uz dalībnieku jautājumiem


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri