MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Ikgadējās NILLTPFN un Sankciju apmācības


Ikdienas darba steigā nereti aizmirstām ieplānot kārtējas apmācības NILLTPFN un sankciju jautājumos. Jāatceras, ka apmācības jāiziet obligātā kārtībā, kā to mums nosaka NILLTPFN likuma (9. pants) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo likuma (13.1 pants) prasības. Ko svarīgi zināt par šīm tēmām 2024. gadā?

NILLTPFN
 • Aktuālais normatīvais regulējumu, VID un FID vadlīnijas.
 • Izplatītākas subjekta kļūdas klientu anketēšanā, sadarbības izvērtēšanā, sākuma risku novērtēšanā, periodiskās un obligātās klientu sadarbības risku izvērtēšanas.
 • Šī brīža prasības VID tematiskās pārbaudēs NILLNTPFN un Sankcijās.
Sankcijas
 • Jaunumus normatīvajā regulējumā attiecībā uz dažādu sankciju apiešanas metožu apkarošanu un sankciju režīmu izpildes uzlabošanu.
 • Izplatītākās kļūdas sankciju risku pārvaldīšanā: nepilnības sadarbības partneru novērtēšanā, preču reālas izcelsmes valsts noteikšanā, preču komponentu un sastāvdaļu atpazīšanā, preču kustības shēmas izvērtēšanā, regulārās partneru sankciju risku nodrošināšanā.
 • Kādos gadījumos VID ierosina Sankciju risku pārbaudi.
Iekšējās kontroles sistēma
 • Informācijas aktualizēšana atbilstoši sava biznesa specifikai.
 • Normatīvo aktu grozījumu pielāgošana esošai izstrādātai sistēmai.
 • Klienta identifikācijas un izpētes procedūras pārskatīšana atbilstoši šī brīža situācijai.
 • NILLTPFN, Sankciju risku pārskatīšana.
 • Subjekta pašriska pārvērtēšana, atjaunošana.
 • Darījumu uzraudzības un atturēšanās no darījumiem procedūras aktualizācija.
 • Iekšējā ziņošana par NILLTPFN, Sankciju prasību pārkāpumiem.
 • Ziņošanas pienākums, kārtība un sliekšņa deklarācija.
 • Dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas kārtība.
 • Informācijas iegūšana no valsts reģistriem.
 • Fizisko personas datu aizsardzības prasības attiecībā uz NILLTPFN, Sankcijām.

Pārbaudīsim arī savu kārtējo apmācību “ček listi”, kas jau ir paveikts un kas būtu jāieplāno uz priekšu! 

Apmācību nodarbību cikls

Pamatojoties uz VID kontroli attiecībā uz ikgadējām darbinieku apmācībām, kas balstās uz NILLTPFN likuma 9. panta un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 panta prasībām, aicinām Jūs izmantot iespēju apgūt vai atjaunināt savas zināšanas tiešsaistes mācību nodarbībās ”NILLTPFN un Sankcijas 2024: normatīvas bāzes jaunumi, Iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanas aktualitātes, VID prasības pārbaudēs”.

* Nodarbības rīko Biznesa Konsaltinga Grupa sadarbībā ar MANAKABATA.LV.

Ekspertu viedokļi

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus iespējams skatīt, abonējot MANAKABATA.LV platformu. Abonēt


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri