MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Baiba Grandāne: uzņēmumu nodokļu un sadarbības riski


Šajā rakstā ir sniegts atskats par vienu no konferences “UZŅĒMUMA NODOKĻU ATBILDĪBA 2024” tēmām – sadarbības riski, nodokļu riski, kā arī apkopotas ekspertu atziņas un praktiskie ieteikumi uzņēmumu valdei, grāmatvežiem, konsultantiem un zvērinātiem revidentiem. 

NILLTPFN un sankciju pārvaldības risku izpildes izaicinājumi

Cik bieži ir jāpārskata Sankciju un NILLTPFN metodoloģija? Kādi ir praktiskie ieteikumi šobrīd Sankciju sarakstu informāciju regulārai atjaunošanai? Kādas būs NILLTPFN un Sankciju risku pārvaldības tendences tuvākajā nākotnē?

Jurijs Georgs Rusakovs, advokātu biroja jaunākais jurists sniedz atbildes uz šiem jautājumiem Ekspertu viedokļi video intervijā:

Dažādi rīki un risinājumi ikdienā palīdz automatizēt klientu izpētes un risku vērtēšanas procesu. Uzzināt vairāk: NILLN.LV un PARTNERsafe.

Nodokļu un sadarbības risku izvērtēšana

Kādi ir riski un kas būtu jāņem vērā darījumu partneru risku novērtējumā?

Daniils Vladimirovs, Capitax PRO SIA partneris: Ir divi galvenie iemesli darījumu partneru risku novērtējumu veikšanai – nodokļu risku aspekts un NILLTPFN likuma subjekta pienākums. Attiecībā uz nodokļu riskiem, veicot darījumus ar negodprātīgiem klientiem, pastāv risks saskarties ar papildus nodokļu maksājumu sekām. Šādos gadījumos uzņēmums var kļūt par nodokļu auditu objektu, kas var radīt ne tikai finansiālas, bet arī reputācijas problēmas. Tāpēc ir būtiski izvērtēt darījumu partneru uzticamību, lai izvairītos no nevajadzīgiem nodokļu riskiem un nodrošinātu, ka visas finanšu operācijas atbilst normatīvajiem aktiem. Kas attiecās uz NILLTPFN likuma subjekta pienākumu, tad uzņēmumiem ir jāuzrauga gan sava, gan savu klientu darbība, balstoties uz riska novērtējumu. Šīs darbības nosaka likumdošana, un tā izpilde ir obligāta NILLTPFN likuma subjektiem.

Kā darījumu partneru izvērtēšana var ietekmēt uzņēmuma nodokļu atbildību?

Baiba Grandāne, LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle: Nepietiekama darījumu partneru izvērtēšana var radīt nopietnas sekas uzņēmumam vairākās jomās. Tā ietekmē reputāciju un VID reitingu. Slikta uzņēmuma reputācija var samazināt uzticību no klientu, piegādātāju un investoru puses. Turklāt, VID reitinga pasliktināšanās var novest pie pastiprinātas VID uzraudzības un auditiem. Papildus, sadarbība ar neuzticamiem darījumu partneriem var radīt sarežģījumus norēķinu procesos. Bankas var aizvērt uzņēmuma kontus, ja tās konstatē saistību ar augsta riska partneriem vai aizdomīgām finanšu darbībām. Tas var nopietni traucēt uzņēmuma ikdienas darbību un radīt finanšu problēmas. 

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri