MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Nataļja Griškova: gada pārskati un iespējamie riski


Valsts ieņēmumu dienests regulāri analizē uzņēmumu gada pārskatus, lai identificētu iespējamos riskus, kas varētu liecināt par nodokļu nemaksāšanu. Šāda analīze ir būtiska, lai nodrošinātu taisnīgu nodokļu sistēmu un mazinātu izvairīšanos no nodokļu saistību izpildes. Šajā rakstā Nataļja Griškova, SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” finanšu direktore, aplūko galvenos riskus un indikatorus, kas palīdz kontrolējošām iestādēm noteikt potenciālos nodokļu nemaksāšanas gadījumus, kā arī situācijas, kurās gada pārskati var liecināt par kādu no uzskaites problēmām.

Galvenie indikatori
  1. Nepareizi norādīti ieņēmumi un izdevumi.
    Viens no galvenajiem riskiem ir nepamatoti norādīti ieņēmumi un izdevumi. Ja uzņēmuma ieņēmumi ir ievērojami mazāki salīdzinājumā ar nozarē vidējiem rādītājiem, tas var norādīt uz apzinātu ieņēmumu samazināšanu. Līdzīgi, ja izdevumi ir pārmērīgi augsti, tas var liecināt par nepamatotiem izdevumiem, kas tiek izmantoti, lai mazinātu peļņas apjomu un attiecīgi maksājamos nodokļus.
  2. Neatbilstības starp pārskatu periodiem.
    Neatbilstības starp dažādiem pārskatu periodiem, piemēram, ievērojamas izmaiņas peļņas līmenī, var būt signāls par manipulācijām ar finanšu datiem. Piemēram, strauji pieaugoša peļņa vienā gadā, kas seko ļoti zemam peļņas līmenim iepriekšējā gadā, var norādīt uz nodokļu plānošanas stratēģijām.
  3. Nepamatoti norakstīti debitoru parādi.
    Ja uzņēmums regulāri noraksta lielus debitoru parādus, tas var liecināt par parāda rašanās apšaubāmību un iespējamiem fiktīvajiem darījumiem. Papildus jāmin, ka šādas darbības kontrolējošās iestādes bieži vien uztver kā mēģinājumu mākslīgi palielināt neto apgrozījumu konkrētajā periodā, iespējams, lai panāktu labvēlīgu rezultātu dalībai izsludinātos konkursos, iepirkumos vai investīciju projektos.
Ieteikumi un secinājumi

Gada pārskati, kas ietver šādas nepilnības, var norādīt uz iespējamo krāpniecisko darbību, nodokļu nemaksāšanu u.c., tādēļ, strādājot ikdienā ir vērts pievērst uzmanību sadarbības partneru finanšu datiem un veikt to izvērtējumu. Jāņem vērā, ka uzņēmumam var rasties dažādas pārmaiņas, kas ietekmē gada pārskatā uzrādītos datus, piemēram, konkrētais darbs pēc pieprasījuma, sezonalitāte, darbības veida maiņa vai papildus darbības veida izveidošana utt. Tāpēc, lai mazinātu iespējamos riskus, ir ieteicams sniegt paskaidrojumus pie gada pārskata par atšķirībām un netipiskiem datiem un izmaiņām tajos.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV , :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri