MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Daniils Vladimirovs: kad nav vajadzīgs programmētājs?


Šajā rakstā Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris, digitālo produktu vadītājs, sniedz skaidrojumu, kas ir bezkoda izstrāde un kā ikdienā tā var palīdzēt darba procesu automatizācijā bez programmētāju iesaistes.

Skaties video zemāk un uzzini, kā pašam uzsākt darbu.

Bezkoda/mazkoda (no-code/low-code) izstāde ir programmatūras izstrādes koncepcija, kas lietotājiem nodrošina iespējas vizuālai lietojumprogrammu izveidei bez kodēšanas vai tikai ar nelielu kodēšanu (programmēšanu). Tā veicina ātru lietojumprogrammu izstrādi, padarot lietotāja pieredzi pieejamāku. Kā tas strādā?

Eksperts Daniils Vladimirovs ikdienā palīdz praktiski apgūt Excel, PivotTables un PowerQuery funkciju pielietošanu uzņēmuma ikdienas darbā. Piesakies:

Izstrāde parasti ir balstīta uz mākoņdatošanas pakalpojumu automatizācijas rīkiem, kas nodrošina iespējas izstrādāt uz konfigurācijām bāzētas lietojumprogrammas – izmantojot low-code izstrādes platformas, izstrādātāji (lietotāji) vizuāli velk un nomet saskarnes un iepriekš izveidotas komponentes lietojumprogrammas konstruktora grafiskajās saskarnēs, lai ātri izstrādātu un izvietotu lietojumprogrammas vai procesa automatizāciju.

Bezkoda izstrādes ieguvumi

Bezkoda platformas izstrādes platformas atvieglo lietojumprogrammu vai procesa automatizācijas ātru izveidi, izvietošanu, izpildi un pārvaldību. Low-code izstrādes platformā izstrādātāji var viegli veidot lietotāja saskarnes, definēt biznesa procesus un piekļūt datu pakalpojumiem, vienkāršojot un racionalizējot izstrādes procesu. Turklāt tās papildus piedāvā arī programmatūras izvietošanu vienā solī – uzreiz palaist lietojumprogrammu vai uzsākt automatizētā procesa izpildi, vēl vairāk vienkāršojot lietojumprogrammu izstrādes un izvietošanas iespējas.

Bezkoda/mazkoda salīdzinājums

Lai gan low-code izstrādes platformās vietām joprojām ir jāievieto programmatūras kods, to pielietojums ikdienā ievērojami samazina kopējo manuālās kodēšanas apjomu, ļaujot izstrādātājiem vairāk koncentrēties uz lietojumprogrammas biznesa loģiku un funkcionalitāti. Savukārt no-code izstrādes platformas līdzīgā veidā nodrošina personām ar ierobežotu kodēšanas pieredzi un prasmēm veidot savas lietojumprogrammas, nerakstot kodu vispār. Šādu platformu iespējas un uzbūve ir līdzīga low-code izstrādes platformām, jo abas ir īpaši veidotas, lai ar vizuālās un lietotājam draudzīgas pieejas palīdzību vienkāršotu un paātrinātu lietojumprogrammu izstrādes procesu.

Iebūvētais mākslīgais intelekts

Vairākas šādas platformas papildus ietver mākslīgā intelekta (artificial intelligence, AI) un mašīnmācīšanās (machine learning, ML) iespējas, savukārt daži AI rīki pilnveido no-code/low-code iespējas. Šādas jaunās parādības no-code/low-code izstrādes platformu vidū nodrošina lietotājiem papildus iespējas vēl ar lielāku ātrumu uzsākt sava darba automatizāciju, pielietojot uz mākslīgā intelekta bāzētus rīkus, kā arī saņemot automātiskos ieteikumus par lietojumprogrammas izveidi no izstrādes platformas iebūvētā mākslīgā intelekta.  

Pilsoņu izstrādātāji

Abstrahējot sarežģītas kodēšanas koncepcijas, gan no-code, gan low-code izstrādes platformas apkopo rīkus un dod iespēju netehniskiem lietotājiem ātri izstrādāt un izvietot lietojumprogrammas, tādējādi demokratizējot programmatūras izstrādes procesu. Šī demokratizācija nozīmē, ka tīmekļa un lietotņu izstrādes projekti vairs nav kvalificētu izstrādātāju joma un tie ir pieejami un realizējami plašākai “pilsoņu izstrādātāju” kopienai. Pilsoņu izstrādātāja (citizen developer) jēdziens attiecas uz personu, kas nav profesionāli apmācīta kā programmatūras izstrādātājs, taču kas izmanto no-code/low-code izstrādes platformas, lai izveidotu lietojumprogrammas vai programmatūras risinājumus.

Pilsoņu izstrādātāji parasti ir tādi biznesa lietotāji, kuriem ir dziļa izpratne par savas organizācijas procesiem un prasībām, kā rezultātā tiem ir izšķiroša loma digitālās transformācijas virzīšanā savās organizācijās, mazinot plaisu starp biznesa vajadzībām un IT iespējām. Šādu izstrādes platformu izmantošana dod iespēju pilsoņu izstrādātājiem veidot lietojumprogrammas, kas pielāgotas viņu komandas īpašajām vajadzībām, kā rezultātā paplašinot organizācijas tehnoloģiskās iespējas, kā arī uzlabojot tehnoloģisko risinājumu pieejamību un atvieglojot IT nodaļas slogu.

Bezkoda/mazkoda platformas

Lietotājiem pieejamas no-code/low-code izstrādes platformas analizē un apkopo tirgus izpētes sabiedrība Gartner, kas veido ikgadējo atskaiti Magic Quadrant. Taču vairums tajā iekļauto risinājumu atbilst plašākai low-code izstrādes platformu klasifikācijai, kas neietver lietojumprogrammu un procesu automatizācijas iespējas, lietotājam pielietojot tikai un vienīgi vizuālās grafiskās saskarnes. Populārāko risinājumu sarakstā ir iekļauts Microsoft Apps / Microsoft Power Automate, Zappier, OutSystems, Google App Maker, Salesforce Platform u.c.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri