Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajam?

Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajam? Pašnodarbinātais veic samniecisko darbību. Saimnieciskās darbības veikšanas laikā var būt nepieciešams kārtot grāmatvedību un sniegt pašnodarbinātā atskaites atkarība no izvēlētā nodokļu režīma.

Pašnodarbinātā atskaites

Reģistrācijas veidlapā jānorāda šāda informācija:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

  • Deklarēšanas termiņš: Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija no 1. marta līdz 1. jūnijam (vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, ja kopējie ienākumi ir lielāki nekā 78 100 euro).
  • Samaksas termiņš: Deklarācijā aprēķināto nodokli samaksā līdz 23. jūnijam (vai 23. jūlijam, ja kopējie ienākumi ir lielāki nekā 78 100 euro).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI):

  • Deklarēšanas termiņš: VSAOI deklarē, iesniedzot Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu reizi ceturksnī: līdz 17. janvārim / 17. aprīlim / 17. jūlijam / 17. oktobrim.
  • Samaksas termiņš: Deklarācijā aprēķinātās iemaksas samaksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN):

  • Deklarēšanas termiņš: Mikrouzņēmuma nodokli deklarē, iesniedzot deklarāciju reizi ceturksnī: līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim.
  • Samaksas termiņš: Deklarācijā aprēķināto nodokli samaksā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Samazinātā patentmaksa:

  • Deklarācijas termiņš: deklarācijas nav jāsniedz.
  • Samaksas termiņš: nodoklis tiek nomaksāts, iegādājoties patentu.

Paziņotā saimnieciskā darbība:

  • Deklarēšanas termiņš: Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija no 1. marta līdz 1. jūnijam (vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, ja kopējie ienākumi ir lielāki nekā 78 100 euro).
  • Samaksas termiņš: Deklarācijā aprēķināto nodokli samaksā līdz 23. jūnijam (vai 23. jūlijam, ja kopējie ienākumi ir lielāki nekā 78 100 euro). Ja maksājamais nodoklis pārsniedz 640 euro, to var sadalīt trīs daļās un maksāt pakāpeniski.

Neesi pašnodarbinātais? Mēs palīdzēsim kļūt par pašnodarbināto.

Pašnodarbinātā reģistrācija

Pašnodarbinātais veic samniecisko darbību. Pirms uzsākt saimniecisko darbību, tā jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Lasi vairāk sadaļā: Kā kļūt par pašnodarbināto?

Pašnodarbinātā nodokļi

Saimniecisko darbību var veikt dažādos nodokļu režīmos. No tā ir atkarīgs, kādus nodokļus maksās pašnodarbinātais pēc reģistrācijas.

Lasi vairāk sadaļā: Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

Grāmatvedība pašnodarbinātajam

Abonē MANAKABATA.LV grāmatvedības servisu pašnodarbinātajam. 🙋‍♂️