MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Diāna Makarova: nodokļu tiesvedības, riski darba attiecībās


Šajā rakstā ir sniegts atskats par vienu no konferences “UZŅĒMUMA NODOKĻU ATBILDĪBA 2024” tēmām – nodokļu tiesvedības, riski darba attiecībās, kā arī apkopotas ekspertu atziņas un praktiskie ieteikumi uzņēmumu valdei, grāmatvežiem, konsultantiem un zvērinātiem revidentiem. 

Aktualitātes nodokļu tiesvedībā

Kādi ir tiesas pārbaudes ierobežojumi PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai?

Diāna Makarova, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore: Tiesa ir ierobežota vērtēt pamatojumu priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai, ja šis pamatojums nav norādīts administratīvajā aktā. Pat ja lieta procesuāli ir saistīta ar labvēlīga administratīvā akta izdošanu par tiesībām uz pārmaksas apstiprināšanu, tiesai nav pienākuma pēc savas iniciatīvas pārbaudīt visus iespējamos šķēršļus, kas varētu būt priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību īstenošanai.

Kāds ir tiesas pārbaudes apjoms attiecībā uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām?

Diāna Makarova: Tiesas pārbaudes apjoms attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām ir tieši atkarīgs no VID lēmumā norādītā pamatojuma. Tas nozīmē, ka tiesa izskata tikai tos jautājumus un apsvērumus, kas ir ietverti VID lēmumā, nevis meklē citus iespējamos iemeslus, kāpēc priekšnodokļa atskaitīšana varētu nebūt pieļaujama. Ja lēmums par pārmaksas neapstiprināšanu un neatmaksāšanu nav pieņemts audita rezultātā, tiesai nav jāveic izmeklēšana tādā apjomā un dziļumā, kas faktiski aizvietotu VID auditu. 

Kāds ir tiesas uzdevums pārbaudes laikā? Uz kā pamatojas tiesas darbība PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību vērtēšanā?

Diāna Makarova: Tiesas uzdevums ir izskatīt lietas, pamatojoties uz administratīvajā procesā pieejamo informāciju un dokumentiem. Tādejādi, tiesas darbība priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību vērtēšanā ir stingri ierobežota ar VID lēmumā norādīto pamatojumu. Ja pārmaksas neapstiprināšanas lēmums nav balstīts uz audita rezultātiem, tiesa neveic papildu izmeklēšanu, kas aizvietotu neatlikto auditu. Šāda pieeja nodrošina, ka tiesa paliek savu kompetenču ietvaros un neaizvieto administratīvās iestādes funkcijas.

Nodokļu atbildības riski darba attiecībās

Kādi ir uzņēmuma riski par darba līguma laicīgas neslēgšanas vai vispār neslēgšanas ar darbiniekiem?

Stella Kaprāne, juriste: Darba līguma savlaicīga neslēgšana var radīt nopietnus riskus uzņēmumam – gan finansiālus, gan reputācijas, gan Krimināllikuma atbildības kontekstā. Ja darba līgums netiek noslēgts laicīgi, uzņēmumam draud sodi no Valsts darba inspekcijas puses. Saskaņā ar Darba likumu, darba līgums ir jānoslēdz rakstveidā. Ja tas netiek izdarīts, darbinieks var pieprasīt minimālo algu un uzskatīt, ka darba attiecības ir noslēgtas uz trīs mēnešu termiņu. Bez tām darba devējam būs grūti pierādīt pārbaudes laika noteikumus un nosacījumus, kas var radīt papildu juridiskus sarežģījumus.

Kādas sekas var rasties uzņēmumam darba līgumu neslēgšanas gadījumā ar darbiniekiem?

Atsevišķos gadījumos, darba līguma nenoslēgšana var novest pie kriminālatbildības. Tas ir īpaši svarīgi, ja nenoslēgts līgums izraisa nopietnas sekas darbinieku tiesību pārkāpšanas vai citu noziedzīgu darbību kontekstā. Līdz ar to, lai izvairītos no visiem šiem riskiem, ir būtiski nodrošināt, ka visi darba līgumi tiek noslēgti rakstveidā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri