MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Baiba Grandāne: reprezentācijas izdevumi – kā tos atpazīt?


Uzņēmumi bieži vien saskaras ar jautājumu par reprezentācijas izdevumu klasifikāciju saimnieciskajiem mērķiem un iespējamo nodokļu piemērošanu. Šajā rakstā Baiba Grandāne, sertificēta nodokļu konsultante, skaidro reprezentācijas izdevumu vērtēšanas koncepciju un iespējamos praktiskos risinājumus šajā jomā. Reprezentācijas izdevumi, kā tos atpazīt?

klientu transporta izdevumu apmaksa

Situācija: Uzņēmums uzaicināja potenciālos klientus apmeklēt savu rūpnīcu ārzemēs, lai veicinātu pārdošanas apjomus. Uzņēmums klientiem ir apmaksājis aviobiļetes.

Vai klientu transporta izdevumu apmaksa ir reprezentācija? Vai tomēr šie izdevumi tiek uzskatīti par nesaistītiem ar saimniecisko darbību un apliekami ar UIN?

Baiba Grandāne: Reprezentācijas izdevumi ir tādi izdevumi, kas saistīti ar uzņēmuma prestiža veidošanu, t.i., klientu uzņemšana, ekskursijas klientiem, maltīšu organizēšana u.c. Tomēr katra izdevuma būtība ir jāvērtē atsevišķi.

Aviobiļetes pēc būtības nav saistītas ar uzņēmuma prestiža veidošanu vai tēla popularizēšanu, jo tās ir transporta izdevumi nokļūšanai konkrētā vietā. Aviobiļetes arī ir personificējami izdevumi, līdz ar to pēc savas būtības tie ir nesaimnieciski izdevumi un būtu apliekami ar UIN.

Izņēmums varētu būt tajā situācijā, ja klienti dodas uz rūpnīcu ar apmācības mērķi. Tad to varētu pielīdzināt apmācības braucienam, un tas būtu uzņēmuma tēla popularizēšanas pasākums, kurā klienti tiktu apmācīti, piemēram, produkciju pielietojumā. Tādā gadījumā to varētu atzīt par reprezentācijas izdevumiem un neaplikt ar UIN.

Vienlaikus noteikti jāsaglabā pierādījumi: apmācību programma, sagatavotie izdales materiāli, prezentācijas un pamācības, un citi materiāli.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV , :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri