MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Laila Kelmere: kad slimības nauda jāmaksā par kalendāra dienām?


Darbinieku slimības gadījumā darba devējiem ir svarīgi zināt darbinieka slimības cēloni, lai nekļūdītos slimības naudas aprēķinos. Šajā rakstā Laila Kelmere, sertificēta nodokļu konsultante un praktizējoša grāmatvede, skaidro, par kurām dienām ir jāmaksā slimības nauda, ja darbā noticis nelaimes gadījums.

Slimības dienu apmaksa

Situācija: Uzņēmumā ir noticis nelaimes gadījums darbā, un darbiniekam ir jāizmaksā slimības nauda.

Vai darba devējam slimības nauda ir jāmaksā 80% apmērā par katru kalendāra dienu vai tomēr darbinieka darba dienu?

Laila Kelmere: ja darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa “A” un tajā norādīts cēlonis ir nelaimes gadījums darbā, tad slimības naudu 80% apmērā maksā par pirmajām 10 kalendāra dienām ne mazāk kā 80% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas. Šo prasību skaidri nosaka likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 7. panta 1. daļas 5. punkts un 19. panta 3. daļas 1. punkts.

Tātad situācijā, kad darbnespējas pamats ir nelaimes gadījums darbā, darba devējam slimības nauda par darbnespējas lapu ir aprēķināma likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” noteiktajā kārtībā – izmaksājot dienas vidējo izpeļņu par darbnespējas periodā ietilpstošajām kalendārajām dienām, nevis tikai par darbinieka darba dienām jeb dienām, kad darbiniekam būtu bijis jāstrādā, kā tas paredzēts likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 36. panta noteiktajā gadījumā un kārtībā, kad darbnespējas iemesls nav saistīts ar nelaimes gadījumu darbā.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus iespējams skatīt, abonējot MANAKABATA.LV platformu. Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV , :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri