MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Stella Kaprāne: darba līgumi – kā pareizi atjaunot?


Darba līguma nosacījumu atjaunošana prasa rūpīgu pieeju un skaidru procedūru noteikšanu gan darba devējam, gan darbiniekam. Šis process ietver noteiktu normatīvo aktu regulējumu un prasa pušu savstarpēju vienošanos par grozījumiem, lai nodrošinātu tiesisku un godīgu attieksmi pret abiem līgumslēdzējiem. Darba līgumi jānoformē atbilstoši Darba likumā notektai kārtībai. Šajā rakstā Stella Kaprāne, praktizējoša juriste, skaidro, kā pareizi veikt grozījumus darba līgumā.

Esošā darba līguma atjaunošana

Kā pareizi atjaunot darba līguma nosacījumus, ja līgums ir noslēgts sen atpakaļ?

Stella Kaprāne: ja darba līgums ar darbinieku ir spēkā, pirms tā atjaunošanas darba devējam jābūt skaidri definētiem mērķiem, kāpēc to nepieciešams pārskatīt. Darbiniekam ir tiesības nepiekrist jaunajiem noteikumiem, īpaši, ja tie pasliktina darbinieka stāvokli.

Darbiniekam, saņemot darba devēja priekšlikumu grozīt darba līgumu, ir izvēles iespēja piekrist tam vai atteikties. Ja darbinieks sākotnēji to noraida, bet vēlāk piekrīt, tad uzskatāms, ka viņš pieņēmis priekšlikumu turpināt darba attiecības, pamatojoties uz darba līguma grozījumiem.

Būtiski, ka Darba likuma 98. pants, kurš nosaka darba līguma pārtraukšanu saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem, nevar būt vienīgais pamats darba līguma pārtraukšanai. Par pamatu var būt tikai Darba likuma 47. pantā (Pārbaudes sekas), 101. panta (Darba devēja uzteikums) pirmās daļas punktos un piektajā daļā noteiktie gadījumi.

Darba līguma grozījumu noformēšana

Vai grozījumi darba līgumā ir jānoformē kā atsevišķo pielikumu? Vai jāatjauno darba līguma teksts?

Stella Kaprāne: Ja darba devējs un darbinieks vēlas veikt grozījumus darba līguma saturā, tad abām pusēm jāvienojas par izmaiņām šajā saturā. Grozījumi var tikt dokumentēti kā atsevišķs pielikums pie darba līguma vai arī kā atjaunots darba līguma teksts. Ziņu saturu reglamentē Darba likuma 40. pants. Vienojoties par grozījumiem, darbinieks un darba devējs rakstveidā fiksē grozījumu būtību un apliecina savu gribu ar parakstiem. To apliecienai elektroniski vai personīgi parakstot grozījumus. Nav pieļaujams, ka darba devējs veic grozījumus darba līgumā, izdodot vienpusēju paziņojumu.

Apmācību vebinārs

Darba līgums ir būtisks dokuments, kas nosaka darba attiecības starp darba devēju un darbinieku. Tas ne tikai juridiski formalizē darba attiecības, bet arī definē tiesības un pienākumus, kas ir saistoši abām pusēm. Labi izstrādāts darba līgums palīdz novērst neskaidrības un iespējamos konfliktus, nodrošinot skaidrību un caurspīdīgumu.

  • Tēma: Darba līguma struktūra un svarīgi aspekti
  • Lektore: Gundega Dambe, Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes locekle
  • Datums un laiks: 19.07.2024 10:00-12:00.
  • Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma.
EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus iespējams skatīt, abonējot MANAKABATA.LV platformu. Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV , :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri