MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Kaspars Rācenājs: slimības lapa darba līguma uzteikuma laikā


Slimības lapa darba līguma uzteikuma laikā ir būtisks juridiskais un organizatoriskais elements, kas ietekmē gan darbinieka tiesības, gan darba devēja pienākumus. Šajā rakstā Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, skaidro, kādas sekas var rasties  darbiniekam un darba devējam, gadījumā ja darbinieks ir saslimis darba līguma uzteikuma laikā.

Bezmaksas vIDEO INTERVIJA

Papildus iespējams bez maksas noskatīties pilnu video interviju ar Kasparu Rācenāju par tēmu “Darba līguma grozījumi, uzteikums”.

Skaities vai klausies ekspertus MANAKABATA.LV platformā. Zemāk rakstveidā apkopotas dažas no eksperta atbildēm uz jautājumiem.

Darba līguma izbeigšana darbinieka slimības laikā

Situācija: Darbinieks ir saņēmis darba devēja uzteikumu par nodaļas štata samazināšanu. Nākamajā dienā viņš paziņoja darba devējam, ka ir slims, un viņam ir atvērta slimības lapa uz nenoteiktu laiku.

Vai darba līgums tiks automātiski izbeigts ar darbinieku, ja pēc 30 dienām viņš joprojām būs uz slimības lapas?

Kaspars Rācenājs: Pirmkārt, šeit ir jākonstatē, vai darba devējs ir izsniedzis uzteikumu darbiniekam vai ir tikai pieņēmis lēmumu par uzteikuma iesniegšanu darbiniekam. Gadījumā, ja uzteikums nav izsniegts darbiniekam, darbinieks faktiski to saņems tikai pēc atgriešanās darbā no savas darba nespējas. Tajā pašā laikā, ja darba devējs ir izsniedzis uzteikumu darbiniekam un darbinieks uzteikuma periodā ir saslimis, tad šajā situācijā termiņš sāks iet uz priekšu. Ja darbinieks nav vērsies pie darba devēja ar iesniegumu par uzteikuma termiņa pagarināšanu, darba nespējas dienas neieskaitot, tad darba attiecības var izbeigt darbinieka slimošanas laikā. Turklāt, termiņš būs ne 30 dienas, bet viens mēnesis.

Slimības lapa dienā pirms darbinieka atlaišanas

Situācija: Darbinieks atstrādā pēdējo mēnesi pirms atlaišanas. Pirmspēdējā darba dienā viņš paziņo ar SMS darba devējam, ka ir apslimis un viņam ir atvērta slimības lapa.

Vai darba līgums šajā gadījumā var tikt izbeigts darbinieka slimības laikā?

Kaspars Rācenājs: Jā, šeit ir tāds gadījums, kad darba līgums ir uzteikts pirms darbinieka slimošanas un uzteikuma termiņš sāka tecēt. Ja darbinieks nav vērsies pie darba devēja ar iesniegumu neieskaitīt uzteikuma termiņā slimošanas laiku, tad darba līgums tiek izbeigts uzteikumā norādītajā datumā. Šeit ir jānošķir divi jēdzieni: uzteikums un atlaišana. Uzteikums ir dokuments, kuru iedod darbiniekam un paziņo par atlaišanu. Savukārt atlaišana ir brīdis, kad darba attiecības ir izbeigtas.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri