MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Gundega Dambe: darba algas un slodzes samazināšana, bezalgas atvaļinājumi


Darba laika, darba samaksas samazināšana un bezalgas atvaļinājumi ir svarīgas tēmas, kas ietekmē darba attiecību kvalitāti. Šajā rakstā Gundega Dambe, Latvijas Personālās Vadīšanas Asociācijas valdes locekle, sniedz skaidrojumu par to, kā šie faktori ietekmē gan darba devējus, gan darbiniekus, un kā tie var tikt regulēti atbilstoši Darba likuma normām un labai praksei.

bezmaksas vIDEO INTERVIJA

Video intervija ar Gundegu Dambi par darba laiku, darba samaksas samazināšanu un bezalgas atvaļinājumiem.

Skaities vai klausies ekspertus MANAKABATA.LV platformā. Zemāk rakstveidā apkopotas dažas no ekspertes atbildēm uz jautājumiem.

Darba algas un slodzes samazināšana

Vai darba devējs var piespiedu kārtā samazināt darbiniekam darba laiku un attiecīgi darba samaksu?

Gundega Dambe: Nav tik vienkārši. Protams, situācijas var būt ļoti dažādas. Piemēram, uzņēmumam pēkšņi ir kritušies ražošanas apjomi, un līdz ar to nozīmīgi samazinājies finanšu budžets – situācija ir jāatrisina. Ja mēs ieskatāmies Darba likumā, tad darba devējam ir jābrīdina darbinieks par samazināto darba laiku vienu mēnesi iepriekš. Ja darbinieks tam piekrīt, tad šo situāciju var atrisināt tādā veidā. Protams, biznesa sarežģījumu gadījumā var saprast darba devēju. Tomēr, darba devējam nav tiesību ar varu piespiest darbinieku strādāt mazāk.

Situācija: Darbiniekam bija piecu dienu darba nedēļa, tagad būs trīs. Atbilstoši tam proporcionāli samazināta alga.

Kāda ir pareiza darba devēja un darbinieka rīcība šajā situācijā? Kā tiek paziņots par darba algas un slodzes samazināšanu?

Gundega Dambe: Protams, darba alga arī mazināsies proporcionāli. Tāpēc Darba likumā ir noteikts brīdinājuma termiņš – viens mēnesis, lai darbinieks varētu izsvērt un pieņemt lēmumu, varbūt arī domāt par citas darba vietas meklēšanu. Protams, darba devējam proporcionāli samazinātai algai ir jāsamazina arī darbinieka izpildāmais darba apjoms. Taču jāatceras, ka darba devējam par darbinieku ir jāmaksā sociālais nodoklis no valstī noteiktās minimālās algas.

Bezalgas atvaļinājumi

Vai darba devējs var piespiedu kārtā nosūtīt darbinieku bezalgas atvaļinājumā? Kādos gadījumos tas ir pieļaujams?

Gundega Dambe: Darba devējam nav tiesību sūtīt darbinieku bezalgas atvaļinājumā. Bezalgas atvaļinājumā darbinieks dodas tikai pēc sava lūguma. Kārtībai jābūt šādai: darbinieks iesniedz iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas, un tikai pēc tam darba devējs to piešķir, un darbinieks dodas atvaļinājumā. Bieži vien praksē ir situācijas, kad darba devējs, piešķirot darbiniekam bezalgas atvaļinājumu, risina savas finansiālās problēmas vai izmanto šo situāciju tajos gadījumos, kad nevar nodrošināt darbinieku ar nepieciešamo darba apjomu vai arī nevēlās maksāt par darbinieku minimālās sociālas iemaksas. Šādi gadījumi parāda bezalgas atvaļinājuma iespējas nepamatotu izmantošanu pret darbinieku un nav pieļaujami.

Apmācību nodarbības

Darba līgums ir būtisks dokuments, kas nosaka darba attiecības starp darba devēju un darbinieku. Tas ne tikai juridiski formalizē darba attiecības, bet arī definē tiesības un pienākumus, kas ir saistoši abām pusēm. Labi izstrādāts darba līgums palīdz novērst neskaidrības un iespējamos konfliktus, nodrošinot skaidrību un caurspīdīgumu.

  • Tēma: Darba līguma struktūra un svarīgi aspekti.
  • Lektori: Gundega Dambe, Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes locekle.
  • Datums un laiks: 19.07.2024 plskt. 10:00-12:00.
  • Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma.
EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri